49203339438 b594ec889f c

Technische commissie

Redactie Commissies

Het Moesland heeft met carnaval een traditie opgebouwd wat betreft de optochten die daar gehouden worden.  Sinds 1959 trekt op moesmaandag een carnavaleske stoet door het centrum bestaande uit individuele, loopgroepen ( kleine en grote ) en natuurlijk de praalwagens. …

1959 Prins Tito de Rabbelzak en gevolg

Archief

Redactie Commissies

Het archief heeft een belangrijke functie; alles vastleggen, zowel analoog als digitaal, voor het nageslacht. Er wordt van elk carnavalsjaar, van 11-11-bal tot 11-11-bal een fotoboek bijgehouden. Ook worden alle publicaties in kranten en weekbladen bewaard. Alle deelnemers van de …

Video

Redactie Commissies

De commissie Video zorgt voor video opnamen van alle carnavalsactiviteiten. Men filmt o.a. het 11-11-bal, pronkzitting, optocht en het kee-moesbal. Daarnaast gaat het videoteam een paar weken voorafgaande aan de optocht, op bouwbezoek bij de carnavalsclubs die een wagen bouwen. …

cie moeskwekers

Moeskwekers

Redactie Commissies

Sinds 1959 ontplooit Stichting Carnaval “De Moeslanden” een groot aantal aktiviteiten die het Schaijkse Carnaval mede gestalte geven. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn de uitverkiezing van de Dorpsprins, de druk bezochte Pronkzittingen en de massaal bekeken Moeslands optocht …

Sponsoring

Redactie Commissies

“Stichting Carnaval de Moeslanden” een financieel gezonde stichting door de inzet van vele.Om dat zo te houden en met oog op in de toekomst mogelijk ter bouwen carnavalsloods zijn er mensen actief bezig met het werven van sponsors. De commissie …

Publiciteit

Redactie Commissies

De commissie Publiciteit verzorgt alle nieuwsberichten en beheert de social media voor de Stichting Carnaval.De commissie bestaat uit: Jaap Oliemeulen, Twan van Zandvoort, Edwin van Dorst en Peter Klievink. Als u het leuk vindt om ook een bijdrage te leveren, …

JVB 10013

Jury

Redactie Commissies

Algemeen. Elk jaar na weer een schitterende grote Moeslandse optocht is er weer de vraag wie als winnaar uit de bus zal komen. Voor deze moeilijke taak is een jury aangesteld. In totaal 15 deskundige personen, allen NIET woonachtig in …

81387569 1473927929398204 39791227024965632 o

Carnavalskrant

Redactie Commissies

Het Moesblad is de carnavalskrant van Schaijk. Het bestaat grotendeels uit teksten en foto’s die zijn aangeleverd door de vele carnavalsclubs en leden van Stichting Carnaval de Moeslanden. Zij presenteren zich via een foto en een stuk tekst aan eenieder. …

49204058057 7436363cfb c

Ziekenbezoek

Redactie Commissies

Ziekenbezoek in het Moesland, voor jong en ouder! Carnaval vieren in het Moesland, dat doen we samen. We zoeken elkaar op en hebben het gezellig samen. Carnaval verbroederd, maar carnaval is meer. Carnaval is ook: oog hebben voor elkaar. We …