49203339438 b594ec889f c

Technische commissie

Redactie Commissies

Het Moesland heeft met carnaval een traditie opgebouwd wat betreft de optochten die daar gehouden worden.  Sinds 1959 trekt op moesmaandag een carnavaleske stoet door het centrum bestaande uit individuele, loopgroepen ( kleine en grote ) en natuurlijk de praalwagens. Elk jaar weer een 20 tal grote wagens volgebouwd met grote kleurrijke bewegende poppen en figuren. Een uniek gebeuren waar veel toeschouwers van heinde en ver naar komen kijken. Belangrijk is de veiligheid voor zowel de deelnemers als ook het publiek.
Een carnavalswagen wagen dient een goede stevige onderconstructie te hebben waarop gebouwd kan worden.

Er moet ook gedacht worden aan de bewegingen die door de poppen/figuren gemaakt worden. (topzwaar) Ook het telkens weer stoppen en aantrekken brengt krachten met zich mee. Een goede degelijke constructie is van groot belang zodat er niets kan afbreken of omslaan. Denk ook aan een goede verdeling van het gewicht en een gemakkelijk lopend onderstel want alle praalwagens worden in het Moesland door menskracht voortbewogen. Bouw zodanig dat je gemakkelijk de route kunt afleggen  zonder dat er beschadigingen ontstaan aan andermans eigendom ( straatlantaarns, bomen, auto’s e.d.) of aan je eigen praalwagen voordat iemand hem heeft kunnen bewonderen.

Als elke club zich houdt aan de maximaal toegestane afmetingen : hoogte 8,5 meter en een breedte van 4,5 meter zal dit de veiligheid waarborgen en een vlotte doorstroming van de optocht bevorderen. Voor een vlotte en veilige Moeslandse optocht zijn er voorschriften opgesteld. Voorschriften zowel van de Stichting Carnaval de Moeslanden als ook van de gemeente Landerd.
Deze voorschriften zijn terug te vinden zie optocht, voorschriften gemeente en voorschriften clubs.
Elke carnavalsvereniging is ZELF verantwoordelijk voor de deelname aan de optocht en de daarbij te gebruiken middelen. De technische commissie  is graag bereid al bij het begin van de bouw adviezen te verstrekken. Vooral nieuwe clubs adviseren wij daarvan gebruik te maken.

Technische commissie

49203339438 b594ec889f c