Contact

Taak Naam Email
Voorzitter Maarten Hendriks (vacature) voorzitter@moesland.nl
Secretaris Gerco van Binsbergen
secretaris@moesland.nl
Grootvorst Joost Geurts van Kessel grootvorst@moesland.nl
Penningmeester Arie Vissers (vacature) penningmeester@moesland.nl
Commissie Optocht Wouter Spijkers optocht@moesland.nl
Commissie Pronkzitting Jan van der Linden pronkzitting@moesland.nl
Commissie Moesblad Teksten Peter Klievink & Emmie Peters krant@moesland.nl
Commissie Moesblad Advertenties Manon van Zandvoort & Ingrid Spierings advertentie@moesland.nl
Commissie Moeskwekers Alexander & Neske moeskwekers@moesland.nl
Commissie Ziekenbezoek Neske Schoonenberg ziekenbezoek@moesland.nl
Vertrouwenspersoon stichting

Jan van der Linden / Femke Peters

vertrouwenspersoon@moesland.nl

Commissie Archief

René Derks

archief@moesland.nl