JVB 10013

Jury

Redactie Commissies

Algemeen.

Elk jaar na weer een schitterende grote Moeslandse optocht is er weer de vraag wie als winnaar uit de bus zal komen. Voor deze moeilijke taak is een jury aangesteld. In totaal 15 deskundige personen, allen NIET woonachtig in Schaijk, beoordelen de diverse categorieën. De huidige juryleden zijn afkomstig uit Nistelrode, Rosmalen, Vierlingsbeek, Uden, Zeeland, Nijmegen, Boven-Leeuwen en Reek. Velen hebben reeds jarenlange ervaring maar er komen ook regelmatige wisselingen voor. Zij worden door de commissie jury aangezocht. Nieuwe geschikte kandidaten kunnen ook door de clubs worden aangedragen tijdens de clubvergaderingen.

JVB 10013

Beoordeling.

Te beoordelen categorieën :
•         Wagens
•         Grote Loopgroepen
•         Kleine Loopgroepen
•         Individuele
 
Te jureren rubrieken :
1.      Algemene indruk         : algemeen beeld / indruk van het getoonde
2.      Idee                           : het onderwerp en hoe herkenbaar is het uitgevoerd
3.      Kleur                          : gebruik van kleuren en de harmonie van de kleuren
4.      Afwerking                   : de zorgvuldigheid in de afwerking
5.      Carnavaleske uitwerking : hoe carnavalesk is het idee uitgewerkt
6.      Beweging                       : de bewegingen van de creaties op de wagen
( de rubriek beweging is alleen in de categorie wagens )
De beoordeling omvat het totaal gepresenteerde,  bestaande uit wagen en/of andere voorwerpen, de personen, de kleding, de teksten enz

Puntentelling.

Bij de wagens worden de rubrieken 1 t/m 6 beoordeeld. Alle 15 juryleden beoordelen 2 van deze rubrieken.
Bij de grote loopgroepen worden de rubrieken 1 t/m 5 beoordeeld. 10 Juryleden beoordelen 2 van deze rubrieken.
Bij de kleine loopgroepen en individuele worden de rubrieken 1 en 2 beoordeeld. 5 Juryleden beoordelen deze rubrieken.
Elk jurylid geeft hele punten van 0 tot 20. Na afloop van de optocht worden alle punten ingevoerd in het computerbestand. De punten worden omgerekend, genormeerd volgens een bepaalde formule, voordat ze gebruikt worden om de einduitslag vast te stellen.
Als voorbereiding op hun taak als jurylid word alle informatie die door de deelnemers wordt ingeleverd bij de commissie optocht ook aan hun doorgespeeld.  Op deze inschrijfformulieren geven de deelnemers aan wat hun creatie voorstelt en hoe ze dit uitwerken. Enkele clubs hebben dit tot in detail uitgewerkt, sommige zijn heel summier in hun uitleg. Voor de juryleden is dit al een belangrijke voorbereiding van hun taak. Tijdens de optocht zelf  ontbreekt wel eens de tijd en de mogelijkheid om alle details goed te kunnen waarnemen. Verder wordt op de jurybijeenkomst vlak voor de optocht vertrekt alles nogmaals doorgesproken. 
Hierna gaan de juryleden op pad, de eerste indrukken worden opgedaan tijdens het opstellen cq. opbouwen voor de optocht. Het echte jureren vind plaats als de optocht is begonnen en alles en iedereen compleet is, de muziek schalt, de creaties bewegen, de bijbehorende act en danspasjes en de presentatie naar het publiek toe.  De juryleden proberen de optocht 2x te bekijken vanuit verschillende opstelling om zo een compleet mogelijk inzicht te krijgen. Na afloop van de optocht leveren zij hun lijsten in en terwijl de getallen in de computer worden ingevoerd gaan zij gezamenlijk iets eten en drinken. Enkele van hun gaan daarna  nog naar de prijsuitreiking, andere gaan in hun eigen woonplaats carnavallen. Ieder jaar weer geven zij aan onder de indruk te zijn van wat in het Moesland op carnavalsgebied gepresteerd word in kwantiteit maar zeker ook in kwaliteit.

Evaluatie.

In de eerstvolgende jurybijeenkomst worden de evaluaties van de clubvergaderingen besproken en worden de eerste voorbereidingen genomen voor de volgende grote Moeslandse optocht. Bij deze bijeenkomst zijn ook een aantal clubvertegenwoordigers aanwezig.