Protocol

 • Het protocol zorgt voor de ontwikkeling van alle gedragsregels van de Stichting met betrekking tot het optreden van de Stichting in het openbaar.
 • Het protocol kent onderscheidingen toe, met uitzondering van de Zilveren Moestop. - Het protocol komt met een voorstel voor de kandidaat voor de Zilveren Moestop naar het Bestuur. - Het protocol overlegt met de Bond van Ouderen te Schaijkover de benoeming van de Ere-Moeszak(ken).
 • Het protocol coördineert de taken van:
  • a. De Raad van Elf
  • b. Hofkapel
  • c. Dansgarde
  • d. Hoffotograaf
  • e. Medailles
  • f. Steek
 • Het protocol onderhoudt contacten met het Broederschap van Oud-prinsen.
 • Een lid van het protocol is naast zijn lidmaatschap protocol tevens lid van minimaal een van de werkcommissies.
 • De partner van een lid van het Protocol is automatisch lid van Carnavalsvereniging MnM.
Prins Djarek I, Prinses Senne, Grootvorst Joost, Adjudanten Mark en Wouter, Opperraadsheer Egbert en Secondant Rick.
Image

Prins

Taken van de prins:

 • Prins Carnaval vervult een protocollaire functie, die het carnavalsgebeuren  personifieert. Hij maakt voor de periode , dat hij zijn ambt bekleedt, deel uit van de Stichting.
 • De Prins heeft tot taak een consequente en correcte presentatie te verzorgen van het carnavalsgebeuren in Schaijk cq van de Stichting.
 • Prins Carnaval wordt benoemd door de geheimcommissie voor een ambtstermijn van een jaar, eventueel te verlengen met maximaal een jaar met een mogelijke uitzondering 1 maal in de elf jaar om een Prins voor maximaal 2 jaar te verlengen i.v.m. het feit dat tijdens de viering van een X maal 11 jarig bestaan er een volledig ingewerkte Prins is.
 • Over het verlengen van de ambtstermijn wordt door de geheimcommissie advies gevraagd aan de Raad van Elf.
 • Het dagelijks bestuur stelt op advies van het Protocol en de Raad van Elf criteria van benoeming op voor een Prins Carnaval.
Prins Djarek I en Prinses Senne

Grootvorst

Hier sta ik dan trotse Grootvorst van het Moesland.
De 12e Grootvorst van het Moesland ben ik.
Ik kom terecht in een rijtje van moi minse; The Welbers, Ed post, Frans van Boekel, Ton Griffioen, Henk van Ras, Rene Manders, Leonard Steetsel, Willie van Esch, Maarten Hendriks, enkele minuten Twan van Zandvoort en Alexander Schoonenberg
Wat doet de grootvorst nu eigenlijk. Onderstaand staat in de reglementen van stichting Carnaval de Moeslanden;

 1. De grootvorst is lid van het bestuur.
 2. De grootvorst vervult een protocollaire taak naast Prins Carnaval en is voorzitter van het Protocol.
 3. Hij heeft tot taak een consequente en correcte presentatie van het carnavalsgebeuren in Schaijk, c.q. de Stichting.
 4. Hij wordt benoemd door het bestuur op aanbeveling van het Protocol en Raad van Elf.
 5. Bij voorkeur zal er geen nieuwe grootvorst worden benoemd tegelijk met een nieuwe Prins in verband met de continuïteit binnen het protocol
 6. Het bestuur stelt criteria van benoeming op voor de grootvorst.
  Er zal bij de benoeming van de grootvorst gezocht worden naar continuïteit in de bezetting van deze functie.
  Nou dat doet de Grootvorst dus.
  Wat er niet in staat is dat de Grootvorst, samen met het Protocol, er is voor Prins en Prinses.
  En dat we het vooral proberen gezellig en leuk te houden voor alle Moeslanders van klein tot groot.

  3 kerres Alaaf!

ALAAF, ALAAF, ALAAF
Grootvorst Joost

Grootvorst Joost Geurts van Kessel

Adjudanten

 • De adjudanten zijn de naaste medewerkers van het Prinsenpaar en Grootvorst en worden benoemd door de Raad van Elf.
 • De adjudanten hebben de eindverantwoordelijkheid voor het protocollaire gedeelte bij het officiele optreden van het Prinsenpaar en Grootvorst.
 • Zij zijn verantwoordelijk voor de uiterlijke verzorging van het Prinsenpaar en Grootvorst.
 • Alle leden van de Raad van Elf zijn tijdens de uitvoering van het protocollaire gedeelte van de carnavalsvereniging aan de orders van de Adjundanten ondergeschikt.
Adjudanten Mark van Zandvoort en Wouter Spijkers

Opperraadsheer

 • De opperraadsheer maakt deel uit van het Protocol en is verantwoordelijk voor de uiterlijke verzorging van adjudanten en leden van de Raad van Elf.
 • De opperraadsheer verzorgt de introductie van nieuwe raadsleden.
 • De opperraadsheer verzorgt mede , met de adjudanten, de orde binnen de Raad van Elf, de Dansgarde en de Hofkapel, waarbij de adjudanten boven de opperraadsheer staan.
Opperraadsheer Egbert Manders

Secondant

Binnen het Moesland staat de Secondant de Prins der Moeslanden bij. De Prins der Moeslanden en diens partner gaan voorop in de strijd van carnaval. Ter ondersteuning zullen de Secondant en diens partner hen overal volgen. Deze functie is in 2022 geïntroduceerd.
Secondant Rick Potjes