Moeskwekers

Sinds 1959 ontplooit Stichting Carnaval "De Moeslanden" een groot aantal aktiviteiten die het Schaijkse Carnaval mede gestalte geven. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn de uitverkiezing van de Dorpsprins, de druk bezochte Pronkzittingen en de massaal bekeken Moeslands optocht op carnavalsmaandag, die in kleur en beweging, zijn weerga niet kent in geheel Brabant en Limburg. Naast dit alles krijgen de deelnemende clubs enige financiële tegemoetkoming en naar hun prestaties, beoordeeld door een neutrale jury , een beker en/of medaille uitgereikt.

Opnieuw en mede dankzij de steun van onze Moeskwekers die de Carnaval in Schaijk een warm hart toedragen is ook het afgelopen jaar weer een groot succes geworden.
Minder bekend, maar voor ons zeker zo belangrijk, zijn daarnaast de vele aktiviteiten die wij organiseren voor de doelgroepen waaraan Carnaval ongemerkt voorbij dreigt te gaan en die wij toch iets van deze sfeer willen laten proeven.
Wij geven u daarom graag een opsomming waaraan wij o.a. de Moeskwekers bijdrage besteden: al meer dan 125 fruitmanden per jaar voor ziekenbezoek (ook in bejaardenoorden en ziekenhuizen) bezoek aan hulpbehoevenden of eenzamen, bezoek aan alle 90-plussers in Schaijk.
Daarnaast de sponsoring van het bejaardenbal en gehandicapten-bal, bezoek aan Nieuwe Hoeven, verzorgingshuis Compostella, de complete carnavalsfeesten van de jeugd en vooral niet te vergeten de Moeslandse Optocht. Welke bijdrage zou u kunnen leveren aan Carnaval in Schaijk?
U zult begrijpen dat de organisatie van al deze aktiviteiten veel geld kosten, ondanks onze inspanning de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor een gedeelte worden deze kosten gedekt uit de opbrengsten van onze Moeskwekers.

Welke tegenprestatie bieden wij u?
Natuurlijk zorgen wij voor de nodige publiciteit voor onze sponsors en u krijgt uw gereserveerde toegangsbewijzen voor onze evenementen. Wij staan daarnaast natuurlijk open voor uw specifieke wensen, misschien denkt u aan het adopteren van een van onze aktiviteiten of wilt u relaties uitnodigen voor onze grandioze optocht of pronkzitting.
Alles is wat ons betreft bespreekbaar en kunt zo op uw eigen wijze invulling geven aan uw betrokkenheid bij het Carnaval in het Moesland.
Met dank voor uw bezoekje op onze website en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.
Stichting Carnaval "De Moeslanden",
Voor meer informatie:

Commissie Moeskwekers. Alex en Neske