Raad van 11

 • Leden van de Raad van Elf worden door het Protocol benoemd, op basis van een kandidatenlijst vastgesteld door de Raad van Elf.
 • De Raad van Elf heeft tot taak het carnaval in het Moesland op te luisteren op een wijze die past bij het karakter van de Raad van Elf  en de Stichting.
 • De Raad van Elf is in beginsel aanwezig bij elk officieel optreden van de prins en zijn gevolg.
 • De Raad van Elf adviseert het protocol over het jaarlijks op te stellen activiteitenprogramma met carnaval. (Kruisjesprogramma).
 • De Raad van Elf stelt bij de benoeming van een nieuwe Prins een lijst samen van mogelijke kandidaten. In een geheime persoonlijkse stemming geven de leden van de Raad van Elf ieder hun voorkeur aan. De stembriefjes worden in handen gesteld van de geheimcommissie.
 • Een lid van de Raad van Elf is naast zijn raadslidmaatschap tevens lid van minimaal een van de werkcommissies.
 • De partner van een lid van de Raad van Elf is automatisch lid van carnavalsvereniging MnM.

Hofkapel

De Dikke van Dale geeft 2 betekenissen aan het woord Hofkapel:

 1. kleine kerk in een paleis
 2. korps muzikanten voor muziekuitvoeringen aan het hof. De Hofkapel, met als ondertitel De Boeremoeskapel valt duidelijk onder categorie 2, gekenmerkt door Boeremoes in d'n hof.

De functie van de Hofkapel is op de volgende manier kort te omschrijven:

 • goedbedoelende muzikanten, die muziek maken, tot ze er bij neervallen (doe maar een blaadje bier, Peter)
 • de Prins en zijn gevolg zijn altijd op een paar passen afstand
 • doen mee met het 11-11-Bal
 • doen mee met de Pronkzittingen
 • brengen Carnavalskranten rond
 • gaan op ziekenbezoek met fruitschalen op zaterdag voor de Carnaval
 • gaan naar de Nieuwe Hoeven (let wel:op bezoek) op vrijdagavond met Carnaval
 • gaan naar het KeeMoesbbal op dinsdagmiddag met Carnaval
 • gaan naar het 55+ bal (sommigen zitten binnenkort aan de andere kant)
 • gaan naar het ouderencarnaval
 • doen mee met de kinderoptocht
 • doen mee met de grote optocht
 • doen mee met de prijsuitreiking van de grote optocht (warm hè)
 • doen mee met de Goapmèrrege
 • doen mee op dinsdagmorgen bij Cor Albers (of zit daar iemand anders in ?)
 • doen mee met de Erewijn, samen met de andere kapel(len?)
 • doen mee met alle officiele Prinselijke optredens
 • doen mee met het Campingweekend (dan wordt dat ook gezellig)
 • doen mee met Zot Gefrot op zondagmorgen in de Potter
 • doen 's-woensdags na de Carnaval niet meer mee
 • een heel waslijst,
 • tot dan, ge kunt ons kennen aan de Prins, die achter ons aan loopt HOUDOE! Contactpersoon: Ruud Derks en Twan van Hees. Voor nadere informatie Hofkapel: zie hun eigen site www.jawijzijndehofkapel.nl

MnM

MNM bestaat uit de dames van de raad van 11 en de prinses.

Ongeveer 35 jaar geleden gebundeld in een eigen carnavalsclub Moes Nie Moete.
In 2014 hebben we de naam veranderd naar MNM (of te wel de snoepjes van de Raad).

We zijn tijdens de carnaval altijd te vinden een paar passen achter de mannen en herkenbaar aan onze zwart-gouden (glitter) kleding. Natuurlijk lopen wij ook mee met de grote Moeslandse optocht op maandag.

Ieder van ons is aangesloten bij een commissie van het Moesland. Zo zijn wij ook allemaal achter de schermen actief bij het organiseren van evenementen om iedereen een onvergetelijke carnaval te bezorgen.

Dansgarde

Wij zijn de meiden die de Stichting Carnaval de Moeslanden verrijken! Ieder jaar weer twee gloednieuwe dansen: garde- en showdans. 

We starten met trainen na de zomervakantie en beginnen met de gardedans, omdat deze met het 11-11 bal klaar moet zijn. Zodra deze af is, wordt er aan de showdans gewerkt. Deze is ieder jaar compleet anders en stiekem toch wel het leukste om te doen. De gardedans hoort erbij en moet toch getoond worden tijden officiële gelegenheden!

Beide dansen worden gedanst tijdens de pronkzittingen en diverse carnavalsballen waar de Prins en zijn gevolg aanwezig zijn tijdens de dolle dagen. 

Hoffotograaf

De Stichting heeft een eigen hoffotograaf. Zijn naam is Jan van Ballegooij. De hoffotograaf is bij alle activiteiten van Stichting Carnaval De Moeslanden aanwezig om foto's te maken.
Zijn foto's zijn op deze site kosteloos en in hoge resolutie te downloaden.

In 2016 is Jan onderscheiden voor zijn inzet met de Zilveren Moestop, de hoogste onderscheiding van het Moesland.