Grootvorst Alex

Redactie

In het café van De Potter vond 4 januari de officiële installatie plaats van Alexander Schoonenberg als grootvorst van het Moesland. Tijdens het 11-11 bal werd al snel duidelijk dat de Raad van Elf een nieuwe leider nodig had nadat de kersverse grootvorst Twan van Zandvoort tot prins werd verkozen. Na een korte zoektocht werd begin december duidelijk dat Alexander deze taak voor de komende twee jaar op zich neemt. Dat werd in stijl gevierd in het bijzijn van onder meer zijn ouders, vrienden, de Raad van Elf, dames van MnM en de hofkapel.