Ophalen brandblussers

Redactie

Tijdens de optocht ( zowel van de jeugd als van de grote ) is het verplicht om op de trekstang van elke praalwagen een brandblusser te hebben. Maar ook tijdens de bouw dient deze al in de bouwschuur aanwezig te zijn, daar wordt namelijk gelast en met slijptollen gewerkt. En ook een kachel / hete luchtkanon is in gebruik.

Evenals voorgaande jaren kan men ook dit jaar weer een brandblusser in bruikleen krijgen van Stichting Carnaval de Moeslanden.
Er wordt dan een bruikleenovereenkomst afgesloten en de bruiklener betaalt een borgstelling van VIJFTIG euro. Terugbetaling van de borgstelling bij inlevering van de brandblusser direct na afloop van de carnaval op woensdag 22 februari 2013.

Afhalen op zaterdag 8 december tussen 13.00 en 14.00.
Adres “t Karhok” (loods van de stichting) in de Bossestraat achter de Piramide.
Inleveren op woensdag 13 februari 2013  op hetzelfde adres.

Namens Stichting Carnaval de Moeslanden,
Ronald van Rooij: 06-23613107
Egbert Manders: 06-12152572