Moeslandse vlag

Redactie Moesgereij

De Moeslandse vlag…. die wil toch iedereen hebben?!

De vlag is te verkrijgen bij Bento Schaijk voor slechts € 15,-. De vlag kun je natuurlijk ook bestellen door een mail te sturen aan secretaris@moesland.nl.

En hierbij ook meteen de 11 geboden voor het eren van de Moeslandse vlag

Ten ûrste Gij zult deze vlag eren, zoals gij ook Boerke Moes vereert
Ten tweede Gij zult deze vlag nooit gelijktijdig met uw ondergoed wassen
Ten derde Gij zult deze vlag alleen maar dopen met de drank die ge zelf drinkt
Ten vierde Gij zult alleen tijdens Moeslands Carnaval de vlag uithangen
Ten vijfde Gij zult ‘s nachts uw lichaam warm houden met deze vlag
Ten zesde Gij zult niet de vlag van uw naasten begeren
Ten zevende Gij zult deze vlag verdedigen met uw moed en uw leven
Ten achtste Gij zult dweilen van 1 Heer naar 3 Heere, maar zonder vlag
Ten negende Gij zult geen duistere zaken met deze vlag bedekken
Ten tiende Gij zult niet, gelijk deze vlag, met alle winden meedraaien
Ten elfde Gij zult slechts plichten en rechten aan deze vlag ontlenen