49162409702 b41ede4475 c

Prins Carnaval

Redactie Organisatie

Taken van de prins:

– Prins Carnaval vervult een protocollaire functie, die het carnavalsgebeuren  personifieert. Hij maakt voor de periode , dat hij zijn ambt bekleedt, deel uit van de Stichting.
– De Prins heeft tot taak een consequente en correcte presentatie te verzorgen van het carnavalsgebeuren in Schaijk cq van de Stichting.
– Prins Carnaval wordt benoemd door de geheimcommissie voor een ambtstermijn van een jaar, eventueel te verlengen met maximaal een jaar met een mogelijke uitzondering 1 maal in de elf jaar om een Prins voor maximaal 2 jaar te verlengen i.v.m. het feit dat tijdens de viering van een X maal 11 jarig bestaan er een volledig ingewerkte Prins is.
– Over het verlengen van de ambtstermijn wordt door de geheimcommissie advies gevraagd aan de Raad van Elf.

– Het dagelijks bestuur stelt op advies van het Protocol en de Raad van Elf criteria van benoeming op voor een Prins Carnaval.

49162409702 b41ede4475 c

Prins Twan I en Prinses Manon