Raad van elf

RV112017

-Leden van de Raad van Elf worden door het Protocol benoemd, op basis van een kandidatenlijst vastgesteld door de Raad van Elf.
-De Raad van Elf heeft tot taak het carnaval in het Moesland op te luisteren op een wijze die past bij het karakter van de Raad van Elf  en de Stichting.
-De Raad van Elf is in beginsel aanwezig bij elk officieel optreden van de prins en zijn gevolg.
-De Raad van Elf adviseert het protocol over het jaarlijks op te stellen activiteitenprogramma met carnaval. (Kruisjesprogramma).
-De Raad van Elf stelt bij de benoeming van een nieuwe Prins een lijst samen van mogelijke kandidaten. In een geheime persoonlijkse stemming geven de leden van de Raad van Elf ieder hun voorkeur aan. De stembriefjes worden in handen gesteld van de geheimcommissie.

-Een lid van de Raad van Elf is naast zijn raadslidmaatschap tevens lid van minimaal een van de werkcommissies.
-De partner van een lid van de Raad van Elf is automatisch lid van carnavalsvereniging MnM.

Stichting2017

Laatste foto's

 
JVB_1792
 
van zummeren-1
 
JVB_1793
 
JVB_1791

Inloggen of Registreer